Kannanotto: Uhkaako kuntakokeilu nuorten palveluiden monialaisuutta?

Lähettänyt nuorisokanuunaV2 Ma, 11/23/2020 - 09:33

Ohjaamo on paikka, josta alle 30-vuotiaat nuoret saavat nopeasti apua esimerkiksi koulutukseen, ihmissuhteisiin, asumiseen, hyvinvointiin ja työhön liittyvissä asioissa. Ensimmäiset yhden luukun periaatteella toimivat Ohjaamot aloittivat toimintansa vuonna 2015. Sittemmin nuoret ovat löytäneet omat Ohjaamonsa ja oppineet hyödyntämään niiden tarjoamia monialaisia palveluja, joita on kehitetty nuorten toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Tällä hetkellä Suomessa on noin 70 Ohjaamoa. Osa niistä on nyt vaarassa taantua takavuosien ”työkkäreiksi”.

Vuonna 2021 alkavan työllisuuden kuntakokeilun kohderyhmään kuuluvat kaikki työttömät, myös nuoret. Työttömät nuoret ovat olleet yksi Ohjaamojen käyttäjäryhmistä, ja tästä syystä monet kunnat ovatkin liittämässä Ohjaamonsa osaksi työllisyyskokeilua. Työllisyyden kuntakokeilun myötä vaarana on se, että iso osa Ohjaamon tarjoamista muista palveluista jää tuottamatta, nuorten näkökulma katoaa ja tilalle tulee vain viranomaispalvelua, joka ei huomioi nuorison erityisyyttä ja tarpeita.

Koska Ohjaamot ovat syntyneet ja niiden toimintaa on jatkokehitetty kolmen eri ministeriön (OKM, STM ja TEM) tuella olisi toivottavaa, että nämä ministeriöt ottaisivat kantaa Ohjaamoiden asemaan kuntakokeiluissa. Huolenamme on, että kuntakokeilu uhkaa nuorten monialaisia palveluja ja kutistaa Ohjaamojen toiminnan vain työllisyyden hoidoksi.  Mielestämme on tärkeää, että Ohjaamon kaikille nuorille, ei vain työllisyyden kuntakokeilun asiakkaille, suunnatut palvelut säilyvät jatkossakin.

Suvi Lappalainen
verkostopäällikkö, Kanuuna

Katariina Soanjärvi
ohjausryhmän puheenjohtaja, Kanuuna
nuorisopäällikkö, Jyväskylän kaupunki

Tags
Palaa takaisin