Kanuunalaisten kausi tiivistettynä toimintakertomuksessa

Lähettänyt nuorisokanuunaV2 To, 06/16/2022 - 13:31

Tuore toimintakertomus kuvaa Kanuuna-verkoston toimintaa Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunassa kauden 1.4.2021–31.3.2022 aikana. Toimintakertomukseen on tiivistetty kanuunalaisten tekemä työ ja se, mitä käytössä olleilla resursseilla saatiin aikaan.

Toimintakertomus tarjoaa lukujen lisäksi tietoa esimerkiksi siitä, miten Kyllin hyvän nuorisotyön arviointipaketti kaikkine osa-alueineen eteni, mitkä aiheet puhuttivat verkkokeskustelijoita ja millaisia teemoja kehittämisverkostoissa työstettiin. Toimintakertomus sisältää myös nuorisotyön ammattilaisten haastatteluja ja heidän henkilökohtaisia näkemyksiään verkostojen toimintaan osallistumisesta.

Tutustu toimintakertomukseen materiaalipankissa ja anna palautetta tekemisistämme kauden aikana.

Tags
Palaa takaisin