Kohta kysytään nuorilta!

Lähettänyt nuorisokanuunaV2 Pe, 09/10/2021 - 07:54

Kanuuna kutsuu koko Suomen nuorisopalvelut arvioimaan työtään nuorille suunnatun kyselyn avulla. Kyselyn kautta nuorisopalvelut saavat tietoa toimintaansa osallistuvien nuorten näkemyksistä ja kokemuksista liittyen muun muassa turvallisuuteen, osallisuuteen ja kaverisuhteisiin. Tarjolla olevaa kysymyspatteristoa on työstetty yhdessä nuorisotyöntekijöiden ja Nuorisotutkimusseuran kanssa.

– Nuoret ovat nuorisotyön arvioinnissa kaikkein tärkein ryhmä. Ilman heidän näkemyksiään tietomme työstä on väistämättä vajaa. Yhteistyössä laadittu lomake kartoittaa nuorten kokemuksia siitä, miten nuorisotyön tavoitteet toteutuvat, sanoo Nuorisotutkimusseuran vastaava tutkija Tomi Kiilakoski.

Kysely toteutetaan kaikkialla samanaikaisesti 15.–30.11. Alustavia tuloksia on luvassa joulukuussa, jolloin kyselyn toteuttaneet pääsevät tarkastelemaan nuortensa vastauksia sekä tilakohtaisesti että kokonaisuutena. Tammikuussa omia tuloksiaan pääsee vertailemaan myös valtakunnallisiin keskiarvoihin. Nyt ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti toteutettavaan kyselyyn ilmoittaudutaan mukaan kunnan nuorisopalveluista vastaavan tai hänen valtuuttamansa henkilön toimesta sähköisellä lomakkeella, joka on avoinna 9.9.–31.10.

Kysely on osa Kanuunan koostamaa Kyllin hyvän nuorisotyön arviointipakettia. Kyselyn lisäksi paketti sisältää määrällisiä mittareita, laadullisia arviointimalleja ja NUPS-prosesseja. Tarkoituksena on tarjota valmiita työkaluja kunnallisen nuorisotyön laadun kehittämiseen. Arviointipakettia kaikkine työkaluineen pilotoidaan Lappeenrannan nuorisopalveluissa.

Nuorisotyön ammattilaiset tärkeässä roolissa

Nuorille suunnattua kyselyä on alun perin ryhdytty rakentamaan osana Lappeenrannan hallinnoimaa Oikeesti oikealla asialla -hanketta Etelä-Karjalassa. Nuorisotyöntekijöiden miettimiä kysymyksiä jatkojalostamalla tehtiin patteristo, joka pilotoitiin Lappeenrannan lisäksi myös Imatralla, Lemillä, Luumäellä, Parikkalassa, Rautjärvellä, Ruokolahdessa ja Taipalsaaressa sekä uudestaan vielä Kouvolassa, Muoniossa ja Suomussalmella.

Paitsi piloteissa, niin myös valtakunnallisesti toteutettavassa kyselyssä, nuorisotyön ammattilaisten rooli on tärkeä, sillä ammattilaisten tehtäväksi jää toimintaan osallistuvien nuorten vastaamaan innostaminen. Vastaaminen itsessään on tehty nuorille helpoksi ja vastata voi vaikkapa omalla puhelimella. Kanuuna toimittaa marraskuun alussa kyselyyn johtavan linkin ja QR-koodin kyselyn toteuttaville nuorisopalveluille.

Kurkkaa Kyllin hyvän nuorisotyön arviointipakettiin tästä.

Tutustu kysymyksiin tästä. (Word-tiedosto)

Lisätietoja kyselystä

Juha Leskinen
suunnittelija
Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
p. 044 482 6310
juha.leskinen@lahti.fi

Lisätietoja koko paketista

Suvi Lappalainen
verkostopäällikkö
Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
p. 050 383 6453
suvi.lappalainen@lahti.fi

Palaa takaisin