Kohta kysytään nuorilta!

Lähettänyt nuorisokanuunaV2 To, 11/04/2021 - 13:33

Eri puolilla Suomea sijaitsevien nuorisotilojen toimintaa arvioidaan ensimmäistä kertaa saman aikaisesti ja samoja kysymyksiä käyttäen. Toimintaa arvioivat siihen osallistuvat nuoret vastaamalla heille suunnattuihin kysymyksiin. Kysymyksiin vastataan 53 kunnassa ja 249 nuorisotilassa 15.–30. marraskuuta.

Kysymykset on työstetty yhdessä Nuorisotutkimusseuran, Kanuunan ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. Tarkoin mietittyjen kysymysten avulla nuoret halutaan saada arvioimaan nuorisotyössä yleisesti jaettujen, muun muassa turvallisuuteen ja osallisuuten liittyvien, tavoitteiden toteutumista.

Alustavia tuloksia on luvassa joulukuussa, jolloin kyselyn toteuttaneet kunnat pääsevät tarkastelemaan nuortensa vastauksia sekä tilakohtaisesti että kokonaisuutena. Tammikuussa tuloksia päästään vertailemaan myös valtakunnallisesti.

Nuorille suunnattu kysely on osa Kanuunan koostamaa Kyllin hyvän nuorisotyön arviointipakettia. Kyselyn toteutukseen määräajassa ilmoittautuneet kunnat saavat näinä päivinä sähköpostitse lisätietoja ja ohjeistusta.

Palaa takaisin