Kohta kysytään nuorilta

Lähettänyt nuorisokanuunaV2 To, 09/01/2022 - 13:42

Nuorille suunnattu kysely toteutetaan valtakunnallisesti 17.10.–20.11. Kyselyn avulla kuntien nuorisopalvelut saavat sekä kuntakohtaista että valtakunnallista tietoa siitä, millaisia kokemuksia nuorilla on nuorisotalojen ja -tilojen toimintaan osallistumisesta.

Nuorisotyön suhdeteorian mukaan laaditut kysymysryhmät koskevat yksilöllisen kasvun tukea, osallisuutta, nuoren suhdetta toisiin nuoriin ja turvallisiin aikuisiin sekä muita nuorisotaloon littyviä asioita, kuten viihtyisyyttä, ilmapiiriä ja aukioloaikoja. Kysymyksiä on työstetty yhdessä nuorisotyöntekijöiden ja nuorisotutkijoiden kanssa.

Kuntien ilmoittautuminen alkaa 16.9.

Kunnat voivat ilmoittautua mukaan kyselyn toteutukseen 16.9. alkaen. Ilmoittautumislinkin saa samana päivänä julkaistavasta uutiskirjeestä ja Kanuunan sivuilta.

Kanuuna on pyrkinyt tekemään kyselyn toteutuksesta kunnille mahdollisimman helppoa tarjoamalla paitsi valmiin kyselyn linkkeineen ja QR-koodeineen, mutta myös vastaukset valmiina raportteina. Kuntien tehtäväksi jää osallistuvien nuorisotilojen listaaminen ja vastausten kerääminen niiden toimintaan osallistuvilta nuorilta.

Kyllin hyvää kunnallista nuorisotyötä

Kysely on osa Kanuunan koostamaa Kyllin hyvän nuorisotyön arviointipakettia. Kyselyn lisäksi paketti sisältää määrällisiä mittareita, laadullisia arviointimalleja ja NUPS-prosesseja.

Viime vuonna ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti toteutettuun kyselyyn osallistui 53 kuntaa ja 238 nuorisotilaa. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 3393 nuorta.

Lisätietoja

Juha Leskinen
suunnittelija
Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
p. 044 482 6310
juha.leskinen@lahti.fi

Tutustu vuoden 2021 valtakunnallisiin tuloksiin (Datastudio) ja Kyllin hyvän nuorisotyön arviointipakettiin (Sway).

Palaa takaisin