Kunnallisesta nuorisotyöstä Suomessa 2023 -tiedonkeruu käynnistyy viikolla 12

Lähettänyt nuorisokanuunaV2 To, 03/09/2023 - 12:55

Nuorisotutkimusseuran tutkijat keräävät taas Kanuunan kanssa tietoa kunnallisesta nuorisotyöstä. Maalis-huhtikuussa lähetettävään kyselyyn toivotaan vastauksia kuntien nuorisotyöstä vastaavilta henkilöiltä.

Vuoden 2023 kyselyn teemoja ovat nuoristyön resurssien ja hallinnoinnin lisäksi työn tavoitteet ja menetelmät, soteuudistuksen vaikutukset, arviointi sekä koulu- ja oppilaitosnuorisotyö. Kyselytulokset julkaistaan keväällä 2024. Kaikki vastaukset ovat tärkeitä ja edistävät nuorisotyön tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Vastaava kysely toteutettiin viimeksi vuonna 2021. Sen keskeisimmät tulokset on esitelty Hidasta kasvua ja lisääntyviä vastuita - Kunnallinen nuorisotyö Suomessa 2021 -tutkimusraportissa.

Palaa takaisin