Kyselyyn vastannut tähän mennessä yli 1500 nuorta

Lähettänyt nuorisokanuunaV2 Pe, 10/28/2022 - 07:08

Nuorten arvioita toimintaan osallistumisesta kerätään parhaillaan nuorisotiloilla eri puolilla Suomea. Nuoret voivat kertoa omia näkemyksiään ja kokemuksiaan vastaamalla heille suunnattuun kyselyyn, joka avautui 17. lokakuuta. Tähän mennessä kyselyyn on vastannut 1552 nuorta.

Kysely toteutetaan 74 kunnan 302 nuorisotilassa. Vastauksia kerätään tiloissa työskentelevien nuorisotyön ammattilaisten toimesta. Ammattilaisten rooli on erityisen tärkeä, sillä he innostavat nuoria vastamaan sähköiseen kyselyyn. Vastausaika päättyy 20. marraskuuta.

Kyselyn toteuttaneet kunnat saavat keräämänsä vastukset valmiina rapotteina Kanuunalta mahdollisesti jo marraskuun lopussa. Raporteista kunnat pääsevät tarkastelemaan nuortensa vastauksia sekä tilakohtaisesti että kokonaisuutena. Tammikuussa omia tuloksiaan pääsee vertailemaan myös valtakunnallisesti, kun Kanuuna julkaisee koonnin kaikkien kuntien vastauksista.

Viime vuonna ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti toteutettuun kyselyyn vastasi 3393 nuorta 53 kunnan 238 nuorisotilasta. Kysely on osa Kyllin hyvän nuorisotyön arviointipakettia, johon kuuluu myös NUPS-prosesseja, määrällisiä mittareita ja laadullisia arviointimalleja.

Palaa takaisin