Dokumentointi

Korona Lokirjan valossa

27.5.2021
Aikavälillä 1.1.2020–30.4.2021 kirjauksia Lokikirjaan on tehty yli 60 000, kirjattuja toimintatunteja yli 200 000 ja osallistumiskertoja yli 3 000 000. Ei hassummin väliaikaiselta nuorisotyön tilastointityökalulta ja sitä käyttäneiltä 57 kunnalta! Tutustu raporttiin, josta esiin nousevat erityisesti koronan aiheuttamat työympäristöjen ja toimintamuotojen muutokset kunnallisessa nuorisotyössä. Tutustu raportiin tästä.

Lokikirjaan uusi toiminnan tyyppi


4.2.2021
Kunnallisen nuorisotyön sähköiseen dokumentointilomakkeeseen on lisätty etsivää nuorisotyötä koskeva toiminnan tyyppi "yksilöohjaus peruuntuneet". Lisäys tuli toiveena yhdeltä organisaatiolta, mutta se saattaa auttaa muitakin pitämään kirjaa tästä tunnusluvusta.

Sähköinen dokumentointilomake, tuttavallisemmin lokikirja, on jossain määrin muokattavissa. Lomaketta käyttävien kuntien kirjaamista helpottavia muokkausehdotuksia otetaan vastaan mieluusti ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.

Uusia toiminnan tyyppejä poikkeustilatoimintojen rinnalle

16.9.2020
Kanuunan Arviointi ja dokumentointi -verkosto on päättänyt lisätä uusia toiminnan tyyppejä kunnallisen nuorisotyön sähköiseen dokumentointilomakkeeseen. Verkoston mukaan poikkeustilatoiminnot on koettu toimiviksi, joten siirsimme sieltä normaaleiksi toiminnoiksi seuraavat:

  • Digitaalinen pelaaminen 
  • Tiedottaminen ja markkinointi verkossa (passiivinen some-sisältö ilman vuorovaikutusta)
  • Ryhmäkohtaamiset verkossa
  • Yksilökohtaamiset verkossa.

Verkosto totesi tämän viikkoisessa Discord-keskutelutuokiossaan, että poikkeustilatoimintoja ei kannata tällä hetkellä kokonaan poistaa, mutta tarvetta monipuolisemmalle verkkotyön kirjaamiselle on.

Keskustelua lomakkeesta ja verkkonuorisotyön kirjaamisista käydään muun muassa Kanuunan Discordissa. Liity mukaan, jos et ole jo serverillä!

Ohjeita poikkeustilatoimintojen kirjaamista varten

29.4.2020
Nuorisotyön sähköiseen dokumentointilomakkeeseen lisättiin poikkeustilan aikaisia toimintoja maaliskuussa. Näiden toimintojen kirjaamista varten on nyt saatavilla ohjeistusta. Lyhyt ohjeistus on laadittu poikkeustilatoimintojen kirjausten tueksi yhdessä Kanuunan arviointi ja dokumentointiverkoston sekä Kansallinen nuorisotyön dokumentointi -Facebook-ryhmän kanssa. Ohjeistus löytyy sekä Facebook-ryhmästä että materiaalipankin Dokumentointi-kansiosta.

Toimintatuntien laskenta toimii uudessa raportointipohjassa

13.2.2020
Nuorisotyön sähköiseen dokumentointilomakkeeseen on tehty uusi raportointipohja, jolla pääsee kiinni myös tuntikertymään. Vanhassa pohjassa toimintatuntien laskenta ei ole toiminut. Lue lisää uudesta raportointipohjasta.

Tietojen raportointiohje

31.1.2020
Tietojen raportointiohje löytyy Facebookista Kansallinen nuorisotyön dokumentointi -ryhmästä ja Kanuunan materiaalipankista kohdasta Arviointi ja dokumentointi. Tietojen saaminen Excel-muodossa ei ole tällä hetkellä mahdollista. Asiaa korjataan.

Siirry materiaalipankkiin tästä.

Uusi lomake käytettävissä heti tammikuun alussa

19.12.2019
Nuorisotyön dokumentointiin tarkoitettu, sähköinen kirjaamislomake on kuntien käytettävissä 1. tammikuuta 2020 alkaen. Pelkistetyn lomakkeen kirjausosioon liitetään tammikuun aikana raportointityökalu, jonka myötä lukuja voi myös tulostaa kaaviona tai Excel-taulukkona. Lue lisää uudesta kirjaamislomakkeesta.

Nuorisotyön dokumentointi tammikuussa

17.12.2019
Kanuuna etsii pysyvää ratkaisua uuden dokumentointijärjestelmän kehittämiseen yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Sillä välin, järjestelmän suunnittelu- ja kehittämisvaiheessa, Kanuuna ja AVI:n tilastotiimi tarjoavat kuntien käyttöön dokumentointityökalun Logbookista tuttujen tietojen kirjaamiseksi jo tammikuussa 2020. Lue lisää dokumentoinnista.

Kanuuna luopuu Logbookista

14.11.2019
Kanuuna luopuu Logbookista tämän vuoden lopussa eikä tue sen käyttöä enää 31. joulukuuta jälkeen. Sen sijaan Kanuuna on hakenut rahoitusta korvaavan järjestelmän kehittämiseen. Jos rahoitus myönnetään, on suomalaisen nuorisotyön tarpeisiin räätälöity, uusi tilastointijärjestelmä käytettävissä jo ensi vuoden alkupuolella. Lue lisää luopumisesta.

Logbookin soveltuvuus arvioidaan uudestaan

4.10.2019
Kanuuna selvittää eri vaihtoehtoja nuorisotyön tiedonkeruu- ja tilastointityökaluksi Suomessa. Yhtenä mahdollisuutena on kehittää kokonaan uusi, kansallisiin tarpeisiin entistä paremmin vastaava järjestelmä. Lue lisää soveltuvuuden arvioinnista.

Taustaa

Logbookin käyttöönotto oli yksi Kanuunan osaamiskeskustehtävistä kaudella 2018–2019. Osaamiskeskuskauden loppupuolella sen soveltuvuutta valtakunnalliseen nuorisotyön tiedontuotantoon arvioitiin uudestaan. Muun muassa raportointityökalun kanssa ilmenneiden haasteiden vuoksi arvioinnissa todettiin, että parempi malli tulevaisuutta ajatellen on uuden, suomalaiseen nuorisotyöhön ja lainsäädäntöön sopivan dokumentointijärjestelmän kehittäminen. Ratkaisua pysyvän dokumentointijärjestelmän aikaansaamiseksi etsitään parhaillaan yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Logbook on sähköisen dokumentoinnin työkalu, jonka avulla kerätään määrällistä ja laadullista tietoa nuorisotyöstä. Se
 pohjautuu ruotsalaisen KEKS:in kehittämään Loggbokkeniin, jota edelleen kehitettiin ja testattiin kansainvälisessä Erasmus+ -hankkeessa 2015–2016. Ruotsin lisäksi mukana hankkeessa olivat Irlanti, Romania ja Viro.  Suomessa Logbookia testattiin käytännössä syksystä 2017 alkaen.