Kanuuna lyhyesti

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna

Kanuuna on kunnallisen nuorisotyön kehittäjä ja edunvalvoja, joka palvelee kaikkien kuntien ja kaupunkien nuorisotoimia. Nuorisotyön ammattilaisille Kanuuna tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitua ja osallistua kunnallisen nuorisotyön kehittämiseen järjestämällä tapaamisia, seminaareja ja koulutuksia eri puolilla Suomea.

Tavoitteet

Kanuuna on yksi Opetus- ja kulttuuriministeriön valitsemista valtakunnallisista nuorisoalan osaamiskeskuksista. Kanuunan tavoitteena on tehostaa kunnallisen nuorisotyön hyvien käytänteiden laajempaa hyödyntämistä, vahvistaa toimialan tieto-taitoa nuorisopoliittisissa kysymyksissä sekä kehittää nuorisotyön dokumentointia ja vaikuttavuuden osoittamista niin kuntakohtaisesti kuin valtakunnallisestikin.

Tausta

Osaamiskeskuksen taustalla on Kanuuna-verkosto, joka on toiminut vuodesta 2006 asti. Vuoden 2017 loppuun saakka Kanuunan kohderyhmänä olivat yli 40 000 asukkaan kunnat ja verkosto muodostui 28 suurimman kaupungin nuorisotoimista. Vuonna 2018 alkaneen osaamiskeskustoiminnan myötä kaikki pienemmätkin kunnat ovat olleet Kanuunan kohderyhmää ja enemmän kuin tervetulleita osaksi Kanuunaa.