Kanuuna lyhyesti

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna

Kanuuna on kunnallisen nuorisotyön asialla ja palvelee nuorisotyöntekijöitä läpi koko maan. Osaamiskeskuksena Kanuunan tavoitteena on vahvistaa kentän osaamista ja yhteistyötä, lisätä työn tunnettavuutta ja tiedontuotantoa sekä kehittää ja mallintaa kunnallisen nuorisotyön laadun arviointia. Kanuunaa hallinnoidaan Lahdesta käsin.  Rahoituksen veikkausvaroista myöntää Opetus- ja kulttuuriministeriö aina vuodeksi kerrallaan.

Taustalla verkosto jo vuosien takaa

Kanuunan taustalla on nuorisotoimien johtajien perustama verkosto vuodelta 2006. Alussa kehittämisverkostoon kuului kymmenen suurimman kaupungin nuorisotoimet, mutta verkosto kasvatti jäsenmääräänsä melko nopeasti. Vuonna 2017 Kanuunaan kuului jo 28 yli 40 000 asukkaan paikkakuntaa. Kehittämistoiminnan laajentaminen myös pienemmille paikkakunnille mahdollistui keväällä 2018, kun Kanuuna valittiin yhdeksi valtakunnallisista nuorisoalan osaamiskeskuksista. Sittemmin Kanuuna on tarjonnut palvelujaan, kuten koulutuksia, seminaareja ja vertaisverkostoja, kaikkien kuntien nuorisotyöntekijöille.

Yhteenliittymänä uudelle kaudelle

Kanuunan ensimmäinen osaamiskeskuskausi päättyi vuoden 2019 lopussa. Toiminta sai jatkoa, kun Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsi Kanuunan osaamiskeskusten joukkoon myös kaudelle 2020‒2023. Kuluvalla kaudella työtä kuntien nuorisotyön hyväksi tehdään yhteenliittymänä, jossa mukana ovat

  • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Juvenia - nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
  • Nuorisotutkimusseura ry
  • Koordinaatti (Oulun kaupunki)
  • MIELI Suomen Mielenterveys ry
  • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
  • Kehittämiskokonaisuudesta vastaa Kanuuna (Lahden kaupunki).

Kanuuna on mukana myös Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa -osaamiskeskuksessa.