Materiaalipankki

Materiaalipankissa on Kanuunan koordinoimien verkostojen toimintaan liittyvää materiaalia, kuten verkostotapaamisten esitykset, aineistot ja ohjelmatiedot. Myös verkostoissa tuotettu tieto tallennetaan materiaalipankkiin kaikkien hyödynnettäväksi.

Jokaisella verkostolla on oma materiaalipankkinsa, jonka kansioista löytyy uusimpien tiedostojen lisäksi vanhojen verkostojen materiaaleja vuosien takaa. Uusien verkostojen materiaalipankit täydentyvät sitä mukaa, kun materiaaleja kertyy.

Materiaalipankki_muut

Yleiset materiaalit

Yleisiä materiaaleja

Materiaalipankki_verkostot

Verkostojen materiaalit

+16-verkostoon liittyviä materiaaleja
Arviointi ja dokumentointi -verkostoon liittyviä materiaaleja
Ehkäisevän päihdetyön verkostoon liittyviä materiaaleja
Johtamisenverkostoon liittyviä materiaaleja
Julkisten tilojen nuorisotyö -verkostoon liittyviä materiaaleja
Kulttuurisen nuorisotyön verkoston tiedostot
Monitoimitilojen työntekijöiden verkostoon liittyviä materiaaleja
Muuttuvan maailman (ent. Haave) verkoston toimintaan liittyviä materiaaleja
Nuorisotyö koulussa -verkostoon liittyviä materiaaleja
Pienten kuntien verkostoon liittyviä materiaaleja
Tehostettuun nuorisotyöhön liittyviä materiaaleja
Yhdenvertaisuusverkostoon liittyviä materiaaleja
Yhteisöllisen pelaamisen verkoston tiedostoja