Materiaalipankki

Materiaalipankissa on Kanuunan koordinoimien verkostojen toimintaan liittyvää materiaalia, kuten verkostotapaamisten esitykset, aineistot ja ohjelmatiedot. Myös verkostoissa tuotettu tieto tallennetaan materiaalipankkiin kaikkien hyödynnettäväksi.

Jokaisella verkostolla on oma materiaalipankkinsa, jonka kansioista löytyy uusimpien tiedostojen lisäksi vanhojen verkostojen materiaaleja vuosien takaa. Uusien verkostojen materiaalipankit täydentyvät sitä mukaa, kun materiaaleja kertyy.

Materiaalipankki_muut

Yleiset materiaalit

Yleisiä materiaaleja

Materiaalipankki_verkostot

Verkostojen materiaalit

+16-verkostoon liittyviä materiaaleja
Arviointi ja dokumentointiverkostoon liittyviä materiaaleja
Haaveverkostoon liittyviä materiaaleja
Johtaminen-verkostoon liittyviä materiaaleja
Kauppakeskus-verkostoon liittyviä materiaaleja
Monitoimitilat-verkostoon liittyviä materiaaleja
Nuorisotyö koulussa-verkostoon liittyviä materiaaleja
Pienet kunnat -verkostoon liittyviä materiaaleja
Valmiusverkosto-verkostoon liittyviä materiaaleja
Yhdenvertaisuus-verkostoon liittyviä materiaaleja