Arviointi ja dokumentointi

21.1.2021 Arviointiverkoston verkkokokoontuminen
Muokattu:
22.1.2021

Arin esitys löytyy täältä

Dokumentointi
Muokattu:
5.10.2020

Kansio sisältää nuorisotyön dokumentointiin, kuten sähköiseen kirjaamislomakkeeseen, liittyvää aineistoa. Lomake otettiin käyttöön 1.1.2020 ja se korvaa toistaiseksi Logbookin.

Logbook
Muokattu:
2.6.2020

Kansio sisältää Logbookiin ja sen käyttöön liittyvää materiaalia, kuten käyttäjäoppaan.