Arviointi ja dokumentointi

Pääkaupunkiseudun 2018–2019 päivittämät kriteeristöt
Muokattu:
13.9.2021
Dokumentointi, Lokikirja
Muokattu:
27.5.2021

Kansio sisältää nuorisotyön dokumentointiin, kuten sähköiseen kirjaamislomakkeeseen eli Lokikirjaan, liittyvää aineistoa. Lomake otettiin käyttöön 1.1.2020 ja se korvaa toistaiseksi Logbookin.

21.1.2021 Arviointiverkoston verkkokokoontuminen
Muokattu:
28.1.2021

Arin esitys löytyy täältä

Logbook
Muokattu:
2.6.2020

Kansio sisältää Logbookiin ja sen käyttöön liittyvää materiaalia, kuten käyttäjäoppaan.