Arviointi ja dokumentointi

Arviointi ja Logbook-verkostosta Arviointi ja dokumentointiverkostoksi

Kanuuna luopuu Logbookista eikä tue sen käyttöä enää 31.12.2019 jälkeen. Logbookin tilalle on tarkoitus kehittää uusi, suomalaisen nuorisotyön tarpeisiin räätälöity dokumentointijärjestelmä. Kehittämistyössä tärkeässä roolissa on dokumentointijärjestelmän mentoriverkosto, jossa on tällä hetkellä 36 nuorisotyöntekijää eri puolilta Suomea. Uuden järjestelmän kehittämisen lisäksi verkostossa pohditaan erilaisten arviointimallien ja sähköisellä dokumentointijärjestelmällä kerättävän tiedon yhteensovittamista.

Verkosto tapasi edellisen kerran Tampereella 3.–4.10.2019. Seuvaava verkostotapaaminen järjestetään Kotkassa 21.–22.4.2020. Verkostoon mahtuu vielä mukaan. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä suunnittelija Jani Hoviaroon, p. 044 482 6310, etunimi.sukunimi@lahti.fi.

14.01.2020
Olethan jo liittynyt Kansallinen nuorisotyön dokumentointi -Facebook-ryhmäämme?
14.11.2019
Kanuuna luopuu Logbookista tämän vuoden lopussa eikä tue sen käyttöä enää 31. joulukuuta jälkeen. Sen sijaan Kanuuna on hakenut rahoitusta korvaavan järjestelmän kehittämiseen. Jos rahoitus myönnetään, on suomalaisen nuorisotyön tarpeisiin räätälöity, uusi tilastointijärjestelmä käytettävissä jo ensi vuoden alkupuolella.
04.10.2019
Kanuuna selvittää eri vaihtoehtoja nuorisotyön tiedonkeruu- ja tilastointityökaluksi Suomessa. Yhtenä mahdollisuutena on kehittää kokonaan uusi, kansallisiin tarpeisiin entistä paremmin vastaava järjestelmä.
29.08.2019
Arviointi ja Logbook -verkoston tapaaminen järjestetään Tampereella 3.–4. lokakuuta. Verkostotapaamisessa keskustellaan muun muassa Logbookin hyödyntämisestä toiminnan arvioinnissa, käyttökokemuksista, hyvistä käytänteistä ja raportoinnin sanallistamisesta.
15.08.2019
Kuntien nuorisopalvelut tavoittivat liki 250 000 nuorta kesälomakuukausien aikana. Luku pitää sisällään tapahtumissa, retkillä, leireillä, erilaisissa ryhmissä, nuorisotiloissa ja liikkuvissa nuokkubusseissa kohdattujen nuorten määrät. Toimintaa ja tekemistä nuorille oli tarjolla yhteensä yli 65 000 tunnin verran.
16.05.2019
Logbookia päivitetään perjantaina 17. toukokuuta. Päivitys tuo mukanaan uusia, toivottuja ominaisuuksia, mutta se voi haitata ohjelmiston käyttöä päivän aikana.
03.04.2019
Kanuunan esitteli Logbookia Turussa maaliskuun lopussa järjestetyssä Nuori2019-tapahtumassa. Kahden tunnin mittaisen esityksen runkona toiminut Power Point -esitys ja siihen kuuluvat videot ovat nyt materiaalipankissa.
28.03.2019
Logbook-mentorit kokoontuvat Vantaalla 25.–26. huhtikuuta. Kaksipäiväisessä mentoreiden tapaamisessa keskustellaan muun muassa tämän hetken tilanteesta ja mielenkiintoisista tulevaisuuden näkymistä, kuten webseminaareista, verkkokoulutuksista ja video-oppaista. Ilmoittaudu mukaan 10. huhtikuuta mennessä.
02.01.2019
Logbook-koulutukseen vuoden 2018 aikana osallistuneilta toivotaan palautteita. Palautekyselyn kautta osallistujat pääsevät kertomaan mielipiteensä koulutuspäivän annista ja siitä, millaista tukea Logbookin käyttäjille tulisi jatkossa olla tarjolla.
14.11.2018

Kuntien Logbook-mentoreille, -guruille ja -taitajille järjestetään vertaistapaaminen Helsingissä 13.–14. marraskuuta. Tapaamisessa keskustellaan työkalun käyttökokemuksista ja ratkotaan siihen liittyviä haasteita yhdessä. Tapaamisessa…