Arviointi ja dokumentointi

Kanuuna luopui Logbook-dokumentointijärjestelmästä vuoden vaihteessa. Logbookin tilalle on kehitteillä uusi, suomalaisen nuorisotyön tarpeisiin räätälöity järjestelmä.

Tärkeässä roolissa uuden järjestelmän kehittämistyössä on nuorisotyöntekijöistä muodostuva verkosto, jossa on tällä hetkellä liki 40 jäsentä. Monet verkoston jäsenistä on aktiivisesti mukana myös Facebook-ryhmässä nimeltä Kansallinen nuorisotyön dokumentointi. Verkoston tapaamisissa
 pohditaan muun muassa erilaisten arviointimallien ja sähköisellä dokumentointijärjestelmällä kerättävän tiedon yhteensovittamista.

19.05.2020

Kunnallisen nuorisotyön dokumentointiin tarkoitetussa sähköisessä lomakkeessa olevia poikkeustila-toimintojen nimiä muutetaan kirjausten selkeyttämiseksi. Kirjauksia tehdessä toimintojen nimet näkyvät hieman eri sanamuodoin tästä päivästä…

29.04.2020

Poikkeustilan aikaisten toimintojen kirjaamista varten on nyt saatavilla ohjeistusta. Lyhyt ohjeistus on laadittu poikkeustilatoimintojen kirjausten tueksi yhdessä Kanuunan Arviointi ja dokumentointi -verkoston sekä Kansallinen nuorisotyön…

21.04.2020

Arviointi- ja dokumentointi verkosto kokoontui Osaajat Online -keskustelutuokiossa esimmäisen kerran tiistaina 21.4. Tunnin mittaisen tuokion aikana Kanuunan serverille tätä verkostoa varten tehdylle kanavalle poikkesi yli 40 nuorisotyön…

07.04.2020

Tunnin mittaiset Osaajat Online -tuokiot ovat avoimia kaikille nuorisotyön ammattilaisille ja ne järjestetään Discordissa Kanuunan serverillä.

Keskustelutuokioissa voi vaihtaa poikkeustila-ajan kuulumisia ja jakaa kokemuksia samaa…

18.03.2020
Nuorten kanssa tehtävän työn siirtyessä entistä enemmän verkkoon lisäsimme sähköiseen dokumentointilomakkeeseen poikkeustilan aikaisia toimintoja. Lomakkeeseen kirjattavia poikkeustilan aikaisia toiminnan tyyppejä ovat tällä hetkellä: digitaalinen pelaaminen ja tiedottaminen sekä ryhmä- ja yksilökohtaamiset verkossa.
12.03.2020

Koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi Kanuunan Arviointi ja dokumentointi -verkoston tapaaminen Kotkassa 21. –22. huhtikuuta on päätetty peruuttaa. Mahdollisuutta järjestää verkostotapaaminen verkossa selvitellään. Tiedotamme asiasta…

13.02.2020
Nuorisotyön sähköiseen dokumentointilomakkeeseen on tehty uusi raportointipohja, jolla pääsee kiinni myös tuntikertymään. Vanhassa pohjassa toimintatuntien laskenta ei ole toiminut.
31.01.2020
Tietojen raportointiohje löytyy Facebookista Kansallinen nuorisotyön dokumentointi -ryhmästä ja Kanuunan materiaalipankista kohdasta Arviointi ja dokumentointi. 
14.11.2019
Kanuuna luopuu Logbookista tämän vuoden lopussa eikä tue sen käyttöä enää 31. joulukuuta jälkeen. Sen sijaan Kanuuna on hakenut rahoitusta korvaavan järjestelmän kehittämiseen. Jos rahoitus myönnetään, on suomalaisen nuorisotyön tarpeisiin räätälöity, uusi tilastointijärjestelmä käytettävissä jo ensi vuoden alkupuolella.