Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevän päihdetyön verkosto on tarkoitettu erityisesti ehkäisevää päihdetyötä nuorten parissa tekeville, mutta tapaamisiin voivat osallistua oman kiinnostuksensa mukaan muutkin nuorisotyön ammattilaiset. Verkostoa vetää EHYT ry:n Nuorisoalan osaamiskeskustoiminnan projektipäällikkö  Sari Anjala.

03.11.2023

Ehkäisevän päihdetyön verkosto kokoontuu keskiviikkona 22.11. kello 12.00–14.00 MS Teamsin välityksellä. Aiheena on kulttuurisensitiivinen työote ehkäisevässä päihdetyössä. Parhaat vinkit kahden kulttuurin nuorten hyvinvoinnin…

10.08.2023

Ehkäisevän päihdetyön verkosto kokoontuu keskustelemaan 28. syyskuuta ja 22. marraskuuta kello 12.00–14.00 MS Teamsin välityksellä. Toimijaesittelyiden ja kuulumisten vaihdon lisäksi luvassa on yhteiskehittämisteemoja, jotka tarkentuvat…

28.04.2023

Ehkäisevän päihdetyön verkosto kokoontuu MS Teamsin välityksellä keskiviikkona 17.5. kello 12.00–14.00. Verkostolle esittäytyy EHYT ry:n Nuorisoalan osaamiskeskustoiminnan uusi projektipäällikkö Sari Anjala, joka ryhtyy vetämään verkostoa…

21.03.2023

Ehkäisevän päihdetyön verkosto kokoontuu tiistaina 4.4. kello 13.00–15.00. Keskustelutuokiossa tutustaan Hakematta paras -kampanjaan, vaihdetaan ajankohtaiset kuulumiset ja suunnitellaan ohjelmaa Kanuunan verkostopäiville. Luvassa on myös…

17.01.2023

Ehkäisevän päihdetyön verkosto kokoontuu perjantaina 10. helmikuuta kello 13.00–15.00 MS Teamsin välityksellä. Luvassa on kentän ajankohtaisia kuulumisia ja yläkouluikäisille suunnattujen ehkäisevän päihdetyön hetkien yhteiskehittämistä.…

22.09.2022

Ehkäisevän päihdetyön verkosto tapaa ensimmäistä kertaa kasvokkain. Tapaaminen järjestetään Tampereella 30.11. Verkostotapaaminen on tarkoitettu erityisesti ehkäisevää päihdetyötä nuorten parissa tekeville, mutta mukaan voivat tulla myös…

12.08.2022

Ehkäisevän päihdetyön verkosto kokoontuu syksyn aikana kolme kertaa, joista kaksi kertaa verkossa ja kerran kasvokkain. Kokoontumiset verkossa on 31.8. kello 9.30–11.30 ja 7.10. kello 13.00–15.00. Tapaaminen kasvokkain järjestetään…

05.05.2022

Ehkäisevän päihdetyön verkoston aiheena perjantaina 20. toukokuuta kello 13.00–15.00 on alkoholiteemaisten keskustelukorttien kehittäminen yhdessä. Toki vaihdamme myös ajankohtaiset kuulumiset alueilta. Verkostoa vetää ehkäisevän…

02.02.2022

Kanuunan osaamiskeskuskumppani EHYT ry tarjoaa ehkäisevän päihdetyön koulutusta nuorisotyöntekijöille.

Ehkäisevän päihdetyön peruskoulutus on suunnattu koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä tekeville ja se järjestetään 23.2. kello…

10.09.2021

Ehkäisevään päihdetyöhön liittyviä tilaisuuksia on tänä syksynä tarjolla runsaasti. Kanuunan osaamiskeskuskumppani EHYT ry vetää sekä ehkäisevän päihdetyön vinkkiklinikoita että kehittämisverkoston kokouksia. EHYT järjestää myös Vaikuttava…