Tehostetun nuorisotyön verkosto

Verkosto kehittää toimintoja tehostetun nuorisotyön ympärille ja pyrkii tuomaan esiin nuorisotyön osaamista kriisitilanteissa. Verkosto järjestää myös koulutuksia ja tukee tehostetun nuorisotyön suunnitelmien laatimisessa. 

Tehostetulla nuorisotyöllä tarkoitetaan aikuisen läsnäolon ja saavutettavuuden vahvistamista nuoria koskevissa kriisitilanteissa ja sen jälkeisessä nuorisotyössä. Tehostetulla nuorisotyöllä pyritään myös kehittämään paikallista verkostoyhteistyötä. 

Verkostotapaamiset

Verkosto kokoontuu 2–4 kertaa vuodessa. Tapaamisten tavoitteena on tarjota vertaistukea ja kehittää ja laajentaa toimintaa koko maassa. Tehostetusta nuorisotyöstä kiinnostuneet nuorisotyön ammattilaiset ovat tervetulleita mukaan myös säännöllisiin Teams-tapaamisiin.

Alueelliset yhdyshenkilöt

Tehostetun nuorisotyön asioissa voi kääntyä yhdyshenkilöiden puoleen. Listalla olevat henkilöt vastaavat kysymyksiin oman työnsä ohessa, joten vastaaminen voi toisinaan kestää.

25.11.2022

Tehostetun nuorisotyön Sparrausklinikalta 15.12. kello 12.00–13.30 saa tukea oman kunnan tai yhteistyöryhmän tehostetun nuorisotyön suunnitelman tekemiseen. Suunnitelma voi olla missä vaiheessa tahansa, alkutekijöissä tai loppusilausta…

29.09.2022

Tehostetun nuorisotyön Sparrausklinikalta 13.10. kello 12.00–13.30 saa taas tukea oman kunnan tai yhteistyöryhmän tehostetun nuorisotyön suunnitelman tekemiseen. Suunnitelma voi olla missä vaiheessa tahansa, alkutekijöissä tai…

01.09.2022

Tehostetun nuorisotyön verkosto tarjoaa Lapin alueen nuorisotyöntekijöille tehostetun nuorisotyön koulutusta.

Mitä tarkoittaa tehostettu nuorisotyö? Mihin paikallista tehostetun nuorisotyön verkostoa tarvitaan ja miten se…

19.08.2022

Tehostetun nuorisotyön verkoston tapaaminen järjestetään Helsingissä 6.–7. lokakuuta. Tapaaminen on tarkoitettu kaikille tehostetun nuorisotyön teemoista kiinnostuneille nuorisoalan ammattilaisille. Ohjelmassa olevaan, eettistä…

22.04.2022

Tehostetun nuorisotyön verkoston Osaajat online -keskustelutuokiossa 17.5. kello 13.00–14.30 tutustutaan Kirkon walk in -terapiaan. Walk in -terapia tarjoaa matalan kynnyksen tukea mielen hyvinvointiin 16–30-vuotiaille ratkaisukeskeisen…

07.04.2022

Seuraava tehostetun nuoristyön Sparrausklinikka järjestetään Teamsissa 21.4. kello 12.00–13.30. Klinikalla apua tehostetun nuorisotyön suunnitelman tekemiseen antavat Tenu-verkoston kokeneet vertaiskouluttajat. Työstettävä suunnitelma voi…

03.03.2022

Tehostetun nuorisotyön kehittäminen -koulutus järjestetään nyt vuorostaan Pohjois-Suomen nuorisotyöntekijöille. Kaksiosaisen verkkokoulutuksen ensimmäinen kerta on 13. huhtikuuta ja toinen 12. toukokuuta kello 09.00–12.00.

Mitä…

18.02.2022

Tehostetun nuorisotyön verkosto järjestää Tehostetun nuorisotyön kehittäminen -verkkokoulutuksen Länsi- ja Sisä-Suomen nuorisotyöntekijöille. Kaksiosaisen koulutuksen ensimmäinen kerta on 23. maaliskuuta ja toinen 5. toukokuuta kello…

31.01.2022

Tehostetun nuorisotyön Sparrausklinikka tarjoaa tukea kunnan tai yhteistyöryhmän tehostetun nuorisotyön suunnitelmaa tekeville torstaina 24. helmikuuta kello 12.00–13.30. Sparrausklinikka on Kanuunan Tehostetun nuorisotyön verkoston uusi…

21.01.2022

Tehostetun nuorisotyön verkosto kutsuu kaikki teemasta kiinnostuneet mukaan verkkokeskustelutilaisuuteen 9.2. kello 13.00–15.00. Paneelityyppisessä keskustelussa omia tehostetun nuorisotyön toimintamalleja ja yhteistyörakenteita avaavat…