Yhteisöllinen pelaaminen

Yhteisöllisen pelaamisen verkosto on vertaisoppimisen ja -tuen areena, jossa jaetaan osaamista ja hyviä käytäntöjä jo pelaamisen kanssa työskentelevien, tai sitä vasta miettivien, keskuudessa. Verkoston pääasiallisena keskustelualustana toimii Kanuunan Discord-serverillä olevat teksti- ja puhekanavat.

Vaikka digitaalinen pelaaminen ja esports puhututtavat pelaamisen muodoista tällä hetkellä varmasti eniten, verkostoon ovat tervetulleita kaikenlaisia pelaamisen muotoja työssään hyödyntävät nuorisotyöntekijät.

Tervetuloa mukaan verkostoon!

01.02.2023

Yhteisöllisen pelaamisen verkosto kokoontuu  MS Teamsin välityksellä 7.3. kello 13.00–14.30. kuuntelemaan Microsoftin Aapo Latvalaa. Latvala, pelialan pilviarkkitehti, luennoi saavutettavuudesta pelinkehityksessä ja demonstroi Xbox…

27.01.2023

Valtakunnallisen verkkonuorisotilan suunnittelu etenee, ja nyt on aika koota ryhmä pääkäyttäjiä. Haemme mukaan nuorisoalan ammattilaisia, joille verkkonuorisotilatyö tai Discord sovelluksena on tuttu. Kun ryhmä on koossa, ryhtyy se…

13.01.2023

Yhteisöllisen pelaamisen verkosto keskustelee 31.1. kello 13.00–14.00. Aiheena on yhdenvertaisempi pelikulttuuri ja siihen liittyvä opas, jonka tuottaa Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri -hanke. Mukana keskustelussa ovat Non-toxicin Essi…

28.10.2022

Yhteisöllisen pelaamisen verkosto on peliviikon jälkimainingeissa Osaajat online-tuokiossa maanantaina 14.11. kello 13.00–14.00. Tuokiossa vaihdetaan kokemuksia tämän vuoden tapahtumista ja keskustellaan muun muassa siitä, löysivätkö…

28.10.2022

Toukokuussa Kanuunan teemaseminaarissa aloitettu keskustelu valtakunnallisesta virtuaalinuorisototilasta on saamassa jatkoa. Virtuaalinuorisotilaan liittyviä asioita käsitellään seuraavaksi tarkoitusta varten perustettavassa…

19.05.2022

Yhteisöllisen pelaamisen verkosto järjestää maanantaina 6. kesäkuuta kello 13.00–14.30 LAN-tapahtumien ABC-tilaisuuden. Teams-tilaisuudessa käydään läpi LANeihin liittyviä käytännön asioita keskustelunomaisesti. Jos siis olet miettinyt…

22.04.2022

Yhteisöllisen pelaamisen verkoston Osaajat online -tuokiossa  10.5. kello 13.00–14.00 tarkastellaan pelitoimintakyselyyn tähän mennessä kertyneitä vastauksia ja mietitään pelitoiminnan arviointikriteeristön kehittämistarpeita ensi…

07.04.2022

Yhteisöllisen pelaamisen verkosto kokoontuu Osaajat online -tuokioon 13.4. kello 13.00–14.00 tarkastelemaan pelitoimintaa kartoittavaan kyselyyn mahdollisesti jo saapuneita vastauksia. Keskustelutuokio on tuttuun tapaan  Kanuunan…

06.04.2022

Kanuunan Yhteisöllisen pelaamisen verkosto kerää tietoa kunnallisen nuorisotyön järjestämästä pelitoiminnasta. Kyselyn avulla kerättävää tietoa tullaan hyödyntämään tietopankissa, joka valmistuttuaan tarjoaa vastauksia yleisiin…

04.02.2022

Kanuunan Yhteisöllisen pelaamisen verkosto tapaa Hyvinkäällä tiistaina 8. maaliskuuta kello 10.00–16.00. Verkostotapaamiseen voi osallistua joko paikan päällä kasvotusten tai verkon välityksellä etänä. Luvassa on tutustumista Hyvinkään…