Yleistä

Vertaistukea, vinkkejä ja valtakunnallista kehittämistyötä

Kanuunan koordinoimissa valtakunnallisissa kehittämisverkoissa eri työmuotojen ammattilaiset ympäri Suomen tapaavat toisiaan jakaen kokemuksia ja hyviä käytänteitä vertaistensa kesken. Verkostoilla on keskeinen rooli nuorisotyön kehittämisessä, joka perustuu yhtälailla työntekemisestä nousevaan asiantuntijuuteen kuin tutkimuksellisin menetelmin kerättyyn tietoon.

Uusia verkostoja perustetaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni löytää verkostoista omaa työtään tukevia vertaisareenoita ja pääsee osalliseksi kehittämistyöhön.

 

Verkosto kuvaukset

+16-verkostoon ovat tervetulleita kaikki yli 16-vuotiaille suunnatun vapaa-ajantoiminnan kehittämisestä kiinnostuneet nuorisotyöntekijät.
Verkostossa pohditaan erilaisten arviointimallien ja Logbookilla kerättävän tiedon yhteensovittamista. Mukaan voivat tulla sekä Logbook-mentoroinnista että arviointimalleista kiinnostuneet nuorisotyöntekijät.
Haaveverkostossa mietitään, miten kunnat, seurakunnan ja järjestöt voisivat yhdessä suunnitella, toteuttaa, kehittää ja arvioida nuorille suunnattuja toimintoja ja palveluja.
Johtamisen verkoston tapaamisissa, Kanuuna- ja Teemaseminaareissa, kokoontuvat Kanuuna-kaupunkien nuorisotoimien johtohenkilöt ja pienten kuntien edustajat.
Kauppakeskusnuorisotyön verkosto kokoaa yhteen kaupallisissa tiloissa, kuten kauppakeskuksissa tai huoltoasemilla nuorisotyötä tekeviä.
Monitoimitilojen työntekijöille suunnatussa verkostossa tarkastellaan muun muassa eri toimijoiden välistä yhteistyötä monitoimitiloissa. Mukaan voivat tulla kaikki monitoimitiloissa nuorten parissa työskentelevät.
Verkosto on tarkoitettu kaikille nuorisotyötä koulussa tekeville.
Pienten ja harvaan asuttujen kuntien nuorisotyöntekijöille suunnattu verkosto tarjoaa vertaistuellisen foorumin yksin tai hyvin niukoin resurssein kunnallisessa nuorisotyössä kamppaileville.
Nuorisotyön valmiusverkosto kehittää toimintoja tehostetun nuorisotyön ja valmiussuunnittelun ympärille. Verkostossa on mukana kuntien ja kirkon nuorisotyöntekijöitä.
Verkoston muodostavat sellaiset nuorisotyöntekijät, joiden työnkuviin kuuluu tavallista enemmän yhdenvertaisuuteen ja ihmisoikeuksiin liittyviä asioita.