Kalenteri

Kanuunan kalenterista saa tietoa nuorisotyön ammattilaisille suunnatuista tilaisuuksista, kuten koulutuksista, tapahtumista ja seminaareista. Kanuunan järjestämien tilaisuuksien lisäksi kalenteri sisältää tietoa myös muiden tahojen tarjonnasta. Nuorisotyöntekijöille erilaisia tilaisuuksia järjestävät toimijat voivat hyödyntää kalenteria laatimalla omia ilmoituksiaan.

Kanuuna ei vastaa kalenterissa olevien ilmoitustietojen sisällöistä. Vastuu ilmoituksen ja siinä mainitun tilaisuuden sisällöstä on kaikilta osin ilmoituksen jättäneellä tilaisuuden järjestäjätaholla. Kalenteria ylläpitää Kanuuna.

 
10.8.2022 12:00
 - 10.8.2022 13:30
MS Teams, Verkossa

Pienten kuntien Osaajat online -tuokiossa 10.8. kello 12.00–13.30 jaetaan kesän kuulumiset ja suunnitellaan yhdessä verkoston syyskautta, kuten livetapaamisen sisältöä. Verkosto tarjoaa pienissä ja harvaan astutuissa kunnissa nuorisotyötä tekeville yhteisön ja vertaistukea silloin, kun sitä ei välttämättä omassa työarjessa ole saatavilla. Mukaan pienten kuntien keskusteluun pääset tästä.

15.8.2022 13:00
 - 15.8.2022 15:00
Microsoft Teams, Etätapahtuma

Päihteet aikaansaavat keskustelua ja näkyvät nuorisotyön kentällä. Millainen rooli nuorisotyön ammattilaisilla on päihdekeskusteluissa ja päihteiden käyttöön puuttumisessa?

Koulutus antaa nuorisotyöntekijöille valmiudet ottaa päihteet puheeksi toimintaympäristössään. Koulutuksessa perehdytään päihteiden käyttöön puuttumista ohjaavaan lainsäädäntöön, nuorisotyöntekijän velvollisuuksiin ja vastuisiin sekä huolen tunnistamiseen ja puheeksioton oikea-aikaisuuteen. Lisäksi koulutuksessa perehdytään päihteiden puheeksioton tukimateriaaleihin.

Koulutus toteutetaan Microsoft Teams -alustalla ja koulutuksen osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautuneilla sähköpostitse ennen koulutusta. Koulutus on maksuton.

23.8.2022 9:00
 - 23.8.2022 11:30
MS Teams, Verkkotapahtuma

Koulutuksessa pohditaan ryhmäyttämisen hyötyjä koulu- ja oppilaitosympäristössä. Koulutus tarjoaa käytännöllisiä ja yksinkertaisia keinoja toimivien ryhmien rakentamiseen koulu- ja oppilaitosympäristöissä.

Saat tietoa ryhmien kehityksestä ja opit ymmärtämään sekä tukemaan ryhmien eri vaiheita mm. erilaisilla ryhmäyttävillä harjoitteilla. Koulutuksesta saat vinkkejä ja ideoita erilaisten teemallisten ryhmätuokioiden järjestämiseen. Ryhmäilmiö -käsikirjan teemoja ovat mm. Kiusaaminen, päihteet, seurustelu ja ystävyys. Koulutus sopii erityisesti koulu- tai oppilaitosnuorisotyötä tekeville, jotka kaipaavat vahvistusta ryhmänohjaustaitoihin sekä ideoita erilaisten ryhmätapaamisten järjestämiseen.

25.8.2022 13:00
 - 25.8.2022 15:30
MS Teams, Verkkotapahtuma

KAMU-tunnit on rakennettu konkreettiseksi työvälineeksi koulunuorisotyön ja muiden koulun ammattilaisten kanssa tehtävään työparityöskentelyyn. Koulutuksessa perehdytään KAMU Kaveri mielessä, Miten tuen kaveriani? -tuntikokonaisuuteen.

KAMU-tunnit ovat neljän oppitunnin pituinen kokonaisuus, jonka tavoitteena on antaa nuorelle välineitä pitää omasta mielenterveydestä huolta sekä tukea kaveria silloinkin, kun kaverin elämässä on haasteita. Tuntien aikana oppilas saa välineitä tunnistaa, millaisissa tilanteissa on myös tärkeää kääntyä aikuisten tai ammattilaisen puoleen.

30.8.2022 9:30
 - 30.8.2022 11:30
MS Teams, Verkkotapahtuma

Under utbildningen diskuteras bland annat digitalt spelande som fenomen, förebyggande arbete, för- och nackdelar med spelande, problematiskt spelande samt risker, identifiering och hur ta till tals spelande med unga. Ett genomgående tema är hur ungdomsarbetare kan stöda ungas och unga vuxnas välmående.

Vi går igenom vissa metoder och diskuterar frågor som ni har skickat in på förhand i samband med anmälan och ställt under utbildningen. Du kan även skicka in ett ”case” som du tycker är relevanta att diskutera.

31.8.2022 14:00
 - 31.8.2022 16:00
MS Teams, Verkkotapahtuma

Koulutuksen tavoitteet:

Osallistuja osaa kohdata maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret sekä heidän kotiväkensä kotoutumista ja mielenterveyttä edistävällä tavalla ymmärtää, miten maahanmuuttajan kotoutumis- ja kriisiprosessi sekä mahdollinen traumatausta vaikuttavat koulunkäyntiin osaa vahvistaa mielenterveystaitoja toiminnallisilla tavoilla perehtyy konkreettiseen, maahanmuuttajan erityistarpeet huomioivaan mielenterveystaitojen opetusaineistoon ja kodin ja koulun yhteistyöhön kehitettyyn aineistoon.

31.8.2022 klo 14-16 Vuorovaikutteinen luento

- Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden mielenterveyden edistäminen koulussa
- Suoja- ja riskitekijät, voimavarat ja haasteet
- Minä, me ja muut – Koulu mielenterveyttä tukevana yhteisönä
- Kriisiprosessin ja traumataustan huomioiminen