Logbook

Logbook kaikkien kuntien käyttöön

Logbook on helppokäyttöinen sähköisen dokumentoinnin työkalu, jonka avulla kerätään määrällistä ja laadullista tietoa nuorisotyöstä. Tietoa voidaan hyödyntää valtakunnallisella tai paikallisella tasolla esimerkiksi silloin, kun työn tärkeyttä ja vaikuttavuutta pitää perustella päättäjille. Kanuunan kautta kaikki nuorisotoimet saavat työkalun käyttöönsä maksutta sitoutumalla sen käyttöehtoihin.
Tammikuussa 2019 Logbook-järjestelmään oli kirjattu jo 110 kuntaa ja yli 700 yksittäistä käyttäjää.

Kanuuna järjestää käyttökoulutusta

Kanuuna kouluttaa kuntien nuorisotoimet käyttämään Logbookia. Koulutuksia järjestetään eri puolilla Suomea ja jatkossa entistä enemmän verkossa. Koulutukset räätälöidään tarpeen mukaan muutaman tunnin tai puolen päivän mittaisiksi. Koulutuksen jälkeen siihen osallistuneet tuntevat Logbookin perusteet ja heillä on valmius ottaa työkalu käyttöönsä. Vuoden 2018 aikana Logbook-käyttökoulutuksiin osallistui yli 600 ihmistä.

Mentorit käyttäjien tukena

Logbookin käyttöönottava nuorisotoimi valitsee keskuudestaan mentorin, joka perehtyy Logbookiin paremmin kuin käyttäjät. Mentoriksi valittu työntekijä on oman organisaationsa Logbook-pääkäyttäjä, jonka tehtäviin kuuluu luoda LogBookiin omalle organisaatiolleen rakenne ja työtovereilleen käyttäjätunnukset. Mentori on käyttäjien tukena auttaen heitä pääsemään alkuun työkalun käytössä. Mentoreiden tukena toimii Kanuunan IT-suunnittelija. Mentoreilla on myös oma verkostonsa.

Taustaa

LogBook pohjautuu ruotsalaisen KEKSin kehittämään Loggbokkeniin, jota edelleen kehitettiin ja testattiin kansainvälisessä Erasmus+ -hankkeessa 2015–2016. Ruotsin lisäksi mukana hankkeessa olivat Irlanti, Romania ja Viro.  Suomessa Logbookia on testattu käytännössä syksystä 2017 alkaen. Testiryhmään kuuluu nuorisotyöntekijöitä Oulun, Lappeenrannan, Tampereen, Helsingin ja Taipalsaaren nuorisopalveluista. Kanuunallä ja KEKSillä on strategisen kumppanuussopimus LogBook-yhteistyöstä.

Lisätietoja

Lisää tietoa Logbookista ja sen käytöstä saa Arviointi ja Logbook -verkoston materiaalipankista. Materiaalipankista löytyy muun muassa usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen, käyttöehdot ja käyttäjäopas sekä runsaasti muuta Logbookiin liittyvää, hyödyllistä materiaalia. Materiaalipankkiin pääset tästä.