Arviointi ja dokumentointi

Kanuuna luopui Logbook-dokumentointijärjestelmästä vuoden vaihteessa. Logbookin tilalle on kehitteillä uusi, suomalaisen nuorisotyön tarpeisiin räätälöity järjestelmä.

Tärkeässä roolissa uuden järjestelmän kehittämistyössä on nuorisotyöntekijöistä muodostuva verkosto, jossa on tällä hetkellä liki 40 jäsentä. Monet verkoston jäsenistä on aktiivisesti mukana myös Facebook-ryhmässä nimeltä Kansallinen nuorisotyön dokumentointi. Verkoston tapaamisissa
 pohditaan muun muassa erilaisten arviointimallien ja sähköisellä dokumentointijärjestelmällä kerättävän tiedon yhteensovittamista.

Verkosto tapasi edellisen kerran Tampereella 3.–4. lokakuuta 2019. Seuraava verkostotapaaminen järjestetään Kotkassa 21.–22. huhtikuuta 2020.

Verkostoon mahtuu vielä mukaan. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä suunnittelija Juha Leskiseen, p. 044 482 6310 tai juha.leskinen@lahti.fi.

18.03.2020
Nuorten kanssa tehtävän työn siirtyessä entistä enemmän verkkoon lisäsimme sähköiseen dokumentointilomakkeeseen poikkeustilan aikaisia toimintoja. Lomakkeeseen kirjattavia poikkeustilan aikaisia toiminnan tyyppejä ovat tällä hetkellä: digitaalinen pelaaminen ja tiedottaminen sekä ryhmä- ja yksilökohtaamiset verkossa.
12.03.2020

Koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi Kanuunan Arviointi ja dokumentointi -verkoston tapaaminen Kotkassa 21. –22. huhtikuuta on päätetty peruuttaa. Mahdollisuutta järjestää verkostotapaaminen verkossa selvitellään. Tiedotamme asiasta…

13.02.2020
Nuorisotyön sähköiseen dokumentointilomakkeeseen on tehty uusi raportointipohja, jolla pääsee kiinni myös tuntikertymään. Vanhassa pohjassa toimintatuntien laskenta ei ole toiminut.
31.01.2020
Tietojen raportointiohje löytyy Facebookista Kansallinen nuorisotyön dokumentointi -ryhmästä ja Kanuunan materiaalipankista kohdasta Arviointi ja dokumentointi. 
14.11.2019
Kanuuna luopuu Logbookista tämän vuoden lopussa eikä tue sen käyttöä enää 31. joulukuuta jälkeen. Sen sijaan Kanuuna on hakenut rahoitusta korvaavan järjestelmän kehittämiseen. Jos rahoitus myönnetään, on suomalaisen nuorisotyön tarpeisiin räätälöity, uusi tilastointijärjestelmä käytettävissä jo ensi vuoden alkupuolella.
04.10.2019
Kanuuna selvittää eri vaihtoehtoja nuorisotyön tiedonkeruu- ja tilastointityökaluksi Suomessa. Yhtenä mahdollisuutena on kehittää kokonaan uusi, kansallisiin tarpeisiin entistä paremmin vastaava järjestelmä.
29.08.2019
Arviointi ja Logbook -verkoston tapaaminen järjestetään Tampereella 3.–4. lokakuuta. Verkostotapaamisessa keskustellaan muun muassa Logbookin hyödyntämisestä toiminnan arvioinnissa, käyttökokemuksista, hyvistä käytänteistä ja raportoinnin sanallistamisesta.
15.08.2019
Kuntien nuorisopalvelut tavoittivat liki 250 000 nuorta kesälomakuukausien aikana. Luku pitää sisällään tapahtumissa, retkillä, leireillä, erilaisissa ryhmissä, nuorisotiloissa ja liikkuvissa nuokkubusseissa kohdattujen nuorten määrät. Toimintaa ja tekemistä nuorille oli tarjolla yhteensä yli 65 000 tunnin verran.
16.05.2019
Logbookia päivitetään perjantaina 17. toukokuuta. Päivitys tuo mukanaan uusia, toivottuja ominaisuuksia, mutta se voi haitata ohjelmiston käyttöä päivän aikana.