Nuorisotyö koulussa

Nuorisotyö koulussa -verkosto on nimensä mukaisesti tarkoitettu kaikille nuorisotyötä koulussa tekeville. Verkosto on perustettu vuonna 2015 ja sen taustalla on Kanuunan rahoittama ja ohjaama kehittämishanke. Vuosina 2012–2014 toteutetun hankkeen tutkijana työskenteli Tomi Kiilakoski.

Nuorisotyö koulussa -verkosto kokoontui edellisen kerran kasvokkain lokakuussa 2019 Lahdessa. Tapaamiseen osallistui yli 60 työmuodon ammattilaista ympäri Suomen. Seuraava verkostotapaaminen oli tarkoitus järjestää Vantaalla syyskuussa 2020, mutta vallinneen koronatilanteen vuoksi tapaaminen muutettiin verkkovälitteiseksi. Verkkotilaisuus keräsi ennätykselliset 120 osallistujaa ympäri Suomen. Näihin ja aiempiin verkostotapaamisiin liittyvät materiaalit on koottu materiaalipankkiin. Materiaalipankista löytyy myös muita hyödyllisiä aineistoja, kuten Nuorisotyö koulussa -koonti ja Hakevan nuoren polku.

Varsinaisten verkostotapaamisten lisäksi Kanuuna järjestää nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa tekeville keskustelutuokiota Discordissa ja Teamsissa. Tervetuloa mukaan keskusteluihin ja verkoston toimintaan!

22.10.2021

Nuorisotyö koulussa -verkoston Osaajat online -tuokissa Teamsissa 3.11. kello 14.00–16.00 jaetaan hyviä koulunuorisotyön käytänteitä ja menetelmiä. Keskustelua vetää Lahden nuorisopalveluiden koulunuorisotyöntekijä Ulla-Riitta Moilanen.…

22.10.2021

Nuorisotyötä koulussa tekevien verkostotapaaminen järjestetään Lahdesta käsin siten, että puhujat saapuvat paikan päälle, mutta osallistujat ovat mukana verkon välityksellä. Tapaaminen on lähtölaukaus tammikuussa alkavalle koulussa…

05.10.2021

Perjantaina 22.10. kello 13.00–14.00 pääsee tutustumaan sosiaalista mediaa ja verkkokiusaamista käsitteleviin materiaaleihin, joita nuorisotyön ammattilaiset Kouvolassa, Lappeenrannassa ja Porissa käyttävät huoltajille suunnatuissa…

23.09.2021

Kanuunan Hakevan nuoren polku -julkaisua on päivittetty elokuussa voimaan tulleen oppivelvollisuuslain ja siihen liittyvän oppivelvollisuuden laajenemisen osilta.

Hakevan nuoren polku sopii muistilistaksi ja tietopaketiksi niin…

10.09.2021

Nuorisotyötä koulussa tekevien Osaajat online -keskustelutuokion aiheena tiistaina 21.9. kello 14.00–16.00 on tukioppilastoiminta. Mukana keskustelussa ovat äidinkielen- ja kirjallisuuden lehtori Minna Ansala ja…

10.09.2021

Tervetuloa tutustumaan sosiaalista mediaa ja verkkokiusaamista käsitteleviin materiaaleihin, joita nuorisotyön ammattilaiset eri kunnissa käyttävät teemallisilla oppitunneilla. Materiaaleja esitellään torstaina 23.9. kello 14.30–15.30…

27.08.2021

Syyskuussa on luvassa peräti neljä erilaista verkkotapahtumaa nuorisotyötä kouluissa tai oppilaitoksissa tekeville. Tervetuloa mukaan kaikki tarjolla olevista aiheista kiinnostuneet!

Nuorisotyö koulussa -verkoston…

12.08.2021

Kanuunan tuorein julkaisu, Hakevan nuoren polku, sopii muistilistaksi ja tietopaketiksi niin nuorisotyön ammattilaisille kuin muillekin yhdeksättä luokkaa käyvien nuorten parissa työskenteleville. Julkaisu vastaa osaltaan myös…

18.06.2021

Kanuuna järestää 2. asteella nuorisotyötä tekeville keskustelutuokiot Teamsissa tiistaina 3.8. kello 13.00–14.30. ja perjantaina 27.8. kello 9.00–10.30. 

Nuoska järjestää Intoa ja osaamista ryhmäytykseen! -koulutuksen 2. osan…

14.05.2021

Osaamiskeskus Nuoska järjestää Intoa ja osaamista ryhmäytykseen -koulutuksen 1.6. kello 10.00–11.30 Teamsissa. Tarjolla on muun muassa tietoa ryhmäyttämisen merkityksestä sekä improvisaatioon perustuvia, helppoja ryhmäytysmenetelmiä…