Kompetenscentret för kommunalt ungdomsarbete Kanuuna (Kanonen)

Kanuuna är en utvecklare och intressebevakare av kommunalt ungdomsarbete, som är ungdomsväsendet i alla kommuner och städer till tjänst. Kanuuna erbjuder professionella ungdomsarbetare möjligheten att nätverka och delta i utvecklingen av det kommunala ungdomsarbetet genom att arrangera möten, seminarier och utbildningar runtom i Finland.

Målsättningar

Kanuuna är ett av Undervisnings- och kulturministeriets nationella kompetenscentrum inom ungdomsområdet för åren 2018–2019. Syftet med Kanuuna är att mer effektivt utnyttja god praxis inom kommunalt ungdomsarbete, förstärka områdets kompetens och kunskap inom ungdomspolitiska frågor, samt utveckla dokumentationen av ungdomsarbetet och påvisa dess påverkan både på ett kommunalt och ett nationellt plan.

Bakgrund

Kompetenscentrumets bakgrund är Kanuuna-nätverket, som varit aktivt sedan år 2006. Till slutet av år 2017 var Kanuunas målgrupp kommuner med över 40 000 invånare, och nätverket bestod av ungdomsväsendet i de 28 största städerna. I och med kompetenscentrumsverksamheten som inleddes år 2018 har även alla mindre kommuner omfattats som målgrupp för Kanuuna, och de har varit mer än välkomna att delta.