Grupper

Kanonens diskussionsgrupper svarar på behovet av kamratstöd för yrkesfolk inom ungdomsarbetet, då behovet uppstår. Med tiden kan en del grupper utvecklas till permanenta utvecklingsnätverk, och en del slutar när det inte längre finns behov av dem. Varje grupp har en egen ledare. Ledarna är ofta externa från Kanonen och har särskild kompetens relaterad till ämnet i sin egen grupp.

En av våra diskussionsgrupper riktar sig till svenskspråkiga. Gruppen Ungdomsarbete på svenska leds av ungdomsarbetare Karin Strengell från Borgå. Diskussionerna hålls online via Teams och Discord på Kanonens server Osaajat online-kanalen. Diskussionscirklarnas tidtabeller, ämnen och eventuella länkar för deltagande i Teams ingår i nyhetsbrevet. Informationen finns också i evenemangskalendern.

Det svenskspråkiga materialet finns i materialbanken, i mappen Ungdomsarbete på svenska.

Andra för närvarande aktiva grupper

  • Tipskliniken för förebyggande rusmedelsarbete, ledare Niina Himanka, expert för Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete rf
  • Specialungdomsarbetets grupp, ledare Jani Hoviaro, utvecklare-koordinator för Stationens barn rf
  • Gruppen Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, ledare Tiia Bucovschi, hobbykoordinator för Lahtis stad
  • Gruppen för ledare inom Flexibel grundläggande utbildning, ledare Nina Parviainen, planerare för Kanonen
  • Gruppen för det Kulturella ungdomsarbetet, ledare Nina Parviainen, planerare för Kanonen
  • Ungdomsgård och ungdomslokalarbete, ledare Reetta Möller, planerare för Kanonen
  • Gruppen för de som bedriver ungdomsarbete på andra stadiet, ledare Venla Paajanen, koordinator för studerandeverksamhet vid utbildningscentret Koulutuskeskus Salpaus
  • Gruppen för sexualundervisning, ledare Tarja Harju-Karhula, skolungdomsarbetare och seksualterapeut från Karleby.