Logbook

Logbook åt alla kommuner

Logbook är ett lättanvänt verktyg för elektronisk dokumentering, med vilket vi samlar in kvantitativ och kvalitativ information om ungdomsarbetet. Informationen kan utnyttjas nationellt eller på det lokala planet till exempel när man måste motivera betydelsen eller effekten av arbetet för beslutsfattarna. Genom Kanuuna får alla kommuners ungdomsväsen tillgång till verktyget utan avgift genom att godkänna dess användningsvillkor.

Kanuuna arrangerar användarutbildning

Kanuuna utbildar ungdomsväsendet i kommunerna i hur Logbook används. Utbildningen erbjuds i augusti, september och oktober runtom i Finland. Utbildningen skräddarsys enligt behov till antingen en hel- eller halvdag. Efter utbildningen känner de som deltog i den till grunderna till Logbook och är beredda att ta verktyget i bruk. Målet är att Logbook redan vid slutet av 2018 ska användas i alla större städer och i så många mindre kommuner som möjligt.

Mentorer erbjuder användarstöd

Ett ungdomsväsen som tar Logbook i bruk väljer en mentor ur den egna verksamheten. Mentorn sätter sig in i Logbook mer än användarna. Den medarbetare som utnämns till mentor är den egna organisationens huvudanvändare av Logbook. I mentorns uppgifter ingår att skapa en struktur för den egna organisationens Logbook och användarnamn för sina kolleger. Mentoren stöder användarna och hjälper dem att komma igång med verktyget. Kanuunas IT-planerare utgör mentorernas stöd. Mentorerna har också ett eget nätverk.

Bakgrund

Logbook baserar sig på Loggboken som utvecklats av svenska KEKS. Loggboken utvecklades vidare och testades i det internationella Erasmus+-projektet under 2015–2016. Utöver Sverige deltog även Irland, Rumänien och Estland i projektet.  I Finland testades Logbook i praktiken från och med hösten 2017. Till testgruppen hörde ungdomsarbetare från ungdomstjänsterna i Uleåborg, Villmanstrand, Tammerfors, Helsingfors och Taipalsaari. Kanuuna och KEKS har ett strategiskt partneravtal om Logbook-samarbetet.