Nätverken

Kollegialt stöd, tips och nationellt utvecklingsarbete

I de av Kanuuna koordinerade nationella utvecklingsnätverken träffas professionella från olika arbetsformer från runtom i Finland för att dela med sig erfarenheter och god praxis med sina kolleger. Nätverken spelar en central roll i utvecklingen av ungdomsarbetet, som i lika stor grad baserar sig på expertis från konkret arbete som forskningsbaserad kunskap.

Fler nätverk grundas utgående från behov och önskemål. Målet är att så många som möjligt genom nätverken ska hitta grupper för kollegialt stöd till stöd för sitt eget arbete och ska kunna delta i utvecklingsarbetet.

Verkosto kuvaukset

+16–nätverket

+16-nätverket är till för ungdomsarbetare som är intresserade av att utveckla fritidsverksamheten för över 16-åringar.

Nätverket för medarbetare i allaktivitetslokaler

I nätverket för medarbetare i allaktivitetslokaler diskuteras bland annat hur olika aktörer kan samarbeta i allaktivitetslokalerna. Här kan alla som arbetar med unga i allaktivitetslokaler delta.

Beredskapsnätverket för ungdomsarbete

Beredskapsnätverket för ungdomsarbete utvecklar verksamhet kring effektiverat ungdomsarbete och beredskapsplanering. I nätverket deltar ungdomsarbetare från kommuner och kyrkan.

Haave-nätverket

I nätverket funderar man på att hur kunde kommunerna, den tredje sektorn samt det kyrkliga ungdomsarbetet tillsammans planera, genomföra, utveckla och granska tjänster för ungdomar.

Jämlikhet

Nätverket består av ungdomsarbetare i vars arbetsbeskrivning det i större utsträckning än vanligt ingår ärenden som har att göra med jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Ungdomsarbete i köpcentrum

Nätverket för ungdomsarbete i köpcentrum sammanför ungdomsarbetare som arbetar i kommersiella lokaler, såsom köpcentrum eller servicestationer.

Ledarnätverket

Vid möten av ledarnätverket, Kanuuna- och Teemaseminarierna, samlas ledarna för Kanuuna-städernas ungdomsverksamhet och företrädare för de mindre kommunerna.

Ungdomsarbete i skolorna

Nätverket är avsett för alla som arbetar med ungdomsarbete i skolor.

Nätverk för utvärdering och dokumentering

Inom nätverket tas ett nytt dokumentationssystem fram för ungdomsarbetet, och samordning planeras av de olika utvärderingsmodellerna och den information som samlas in i det elektroniska systemet.