Styrgruppen

Kanuunas styrgrupp på sju personer planerar och koordinerar verksamheten enligt kommunernas önskemål och behov, tillsammans med kompetenscentrumets personal.

Styrgruppen har permanenta medlemmar från Lahtis (ordförande), Helsingfors och Uleåborg, samt tre växlande medlemmar. De växlande medlemmarnas mandatperiod är två år, vartannat år byts en medlem och vartannat år två medlemmar. Verksamhets- och finaniseringsplanerna som görs upp i styrgruppen justeras i Kanuuna-seminariet, i vilket ledarna för ungdomsväsendet i Kanuuna-städerna och representanter för ungdomsverksamheten i de mindre kommunerna deltar.

Kanuunas styrgrupp till slutet av år 2019

Jouni Kivilahti (pj.)
+358 50 518 4492
jouni.kivilahti@lahti.fi

Annina Lehtiö-Vainio
+358 50 554 6127
annina.lehtio-vainio@turku.fi

Leena Ruotsalainen
+358 40 779 0162
leena.ruotsalainen@kotka.fi

Anne Kihlman, pienten kuntien edustaja
+358 40 314 5391
anne.kihlman@mantsala.fi

Marjut Nurmivuori
+358 44 703 9767
marjut.nurmivuori@ouka.fi

Katariina Soanjärvi
+358 50 350 7939
katariina.soanjarvi@jkl.fi

Mikko Vatka
+358 931 071 252 ja +358 40 679 1606
mikko.vatka@hel.fi