MIMA - Mielenterveystaitoja maahan muuttaneille oppilaille (osa 1/2)

Lähettänyt Anonyymi (ei varmistettu) Ke, 07/06/2022 - 12:27
Päivämäärä
Lopetuspäivämäärä
Järjestäjä
Osaamiskeskus Nuoska / MIELI Suomen Mielenterveys ry
Tapahtumapaikka
MS Teams
Paikkakunta
Verkkotapahtuma

Koulutuksen tavoitteet:

Osallistuja osaa kohdata maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret sekä heidän kotiväkensä kotoutumista ja mielenterveyttä edistävällä tavalla ymmärtää, miten maahanmuuttajan kotoutumis- ja kriisiprosessi sekä mahdollinen traumatausta vaikuttavat koulunkäyntiin osaa vahvistaa mielenterveystaitoja toiminnallisilla tavoilla perehtyy konkreettiseen, maahanmuuttajan erityistarpeet huomioivaan mielenterveystaitojen opetusaineistoon ja kodin ja koulun yhteistyöhön kehitettyyn aineistoon.

31.8.2022 klo 14-16 Vuorovaikutteinen luento

- Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden mielenterveyden edistäminen koulussa
- Suoja- ja riskitekijät, voimavarat ja haasteet
- Minä, me ja muut – Koulu mielenterveyttä tukevana yhteisönä
- Kriisiprosessin ja traumataustan huomioiminen