Päihteiden puheeksiotto koulu- ja oppilaitosympäristössä

Lähettänyt Anonyymi (ei varmistettu) To, 09/09/2021 - 12:21
Päivämäärä
Lopetuspäivämäärä
Järjestäjä
Ehyt ry / Osaamiskeskus Nuoska
Tapahtumapaikka
Verkkotapahtuma
Paikkakunta
Verkkotapahtuma

Päihteet puhututtavat ja näkyvät kouluissa ja oppilaitoksissa. Millainen rooli nuorisotyöntekijällä on päihdekeskusteluissa ja päihteiden käyttöön puuttumisessa koulu- ja oppilaitosympäristössä?

Koulutus antaa koulu- ja oppilaitosnuorisotyöntekijöille valmiudet ottaa päihteet puheeksi toimintaympäristössään. Koulutuksessa perehdytään päihteiden käyttöön puuttumista ohjaavaan lainsäädäntöön, nuorisotyöntekijän velvollisuuksiin ja vastuisiin suhteessa koulun päihdetoimintaohjeeseen sekä huolen tunnistamiseen ja puheeksioton oikea-aikaisuuteen. Lisäksi koulutus sisältää Päihdeinterventio koulu- ja oppilaitosnuorisotyöhön -mallin.

Koulutus järjestetään samansisältöisenä kaksi kertaa:

Torstaina 30.9.2021 klo 13:00-15:00
Torstaina 18.11.2021 klo 13:00-15:00

Koulutuksen verkkoalusta: Microsoft Teams

Ilmoittautumiset päättyvät 28.9.2021 ja 16.11.2021. Koulutus on maksuton.
ILMOITTAUDU: https://q.surveypal.com/Paihteiden-puheeksiotto-koulu-ja-oppilaitosnuor…

Kouluttajana toimii Osaamiskeskus Nuoskan osatoteuttaja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.

Lisätietoja koultuksesta:

Mika Piipponen
Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija
EHYT ry, nuorisoalan osaamiskeskustoiminta
etunimi.sukunimi@ehyt.fi
+358 50 400 1463