Pienten kuntien nuorisotyöntekijät tapaa Teamsissa syyskuussa

Lähettänyt nuorisokanuunaV2 To, 08/26/2021 - 13:59

Pienissä ja harvaan asutuissa kunnissa nuorisotyötä tekevien verkosto tapaa keskiviikkona 15.9. kello 09.00–15.00. Tapaamisessa esitellään pienten kuntien hankkeita, kuullaan kokemuksia NUPS-nuorisotyön perussuunnitelmaprosessista ja vaihdetaan ajankohtaisia kuulumisia. Tapaaminen toteutetaan hybridinä Lahdesta käsin. Osa puhujista saapuu paikan päälle, mutta osallistuminen tapahtuu vielä kuitenkin etänä.

Ohjelma

Aika: 15.9. klo 09.00-15.00
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu mukaan tästä. Saat muutaman minuutin kuluessa Teams-osallistumislinkin sähköpostiisi.

Klo 09.00 Tervetuloa, Kanuuna / Reetta Möller

Klo 09.10 Hyvää huomista! -ESR -hanke ja nuorten työpaja
Jenna Pirttijärvi, yksilövalmentaja, Ranuan kunta, vapaa-aikatoimi

Hyvää huomista! on ESR-rahoitteinen toimintalinjan 5. hanke (sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta), jonka tavoitteena on lisätä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten hyvinvointia ja osallisuutta. Hankkeessa kehitetään kuntaan nuorille tarjottava matalankynnyksen kokonaisvaltainen hyvinvointia edistävä sosiaalisen vahvistamisen toimintamalli, joka täydentää olemassa olevia palveluita.

Nuorten työpaja on tarkoitettu 16–28-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea arjenhallintataidoissaan tai vahvistusta opiskelu- ja työelämävalmiuksissa. Nuorten työpajatoiminta kehitettiin nykyiseen muotoonsa 2016–2019 Stara-nuorten työpajan ESR -rahoitteisessa kehittämishankkeessa.

5 min. tauko

Klo 10.15 Ohjaamo Olkkari 2.0 -hanke
Sari-Anne Ratia, hankepäällikkö, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä / Ohjaamo Olkkari (etänä).

Ohjaamo Olkkari 2.0 -hankkeessa laajennetaan Ohjaamo Olkkarin toimintamalli digitaalisesti Mikkelistä Essoten kehyskuntiin, joita ovat Puumala, Mäntyharju, Kangasniemi, Juva, Hirvensalmi ja Pertunmaa. Hankkeessa selvitetään ja otetaan käyttöön digitaalisia alustoja, joilla voidaan etänä palvella Ohjaamon 13–29-vuotaitia asiakkaita monialaisella verkostolla kaikissa näissä kunnissa koulutukseen, työhön- ja työllistymiseen, arkeen ja vapaa-aikaan liittyen.

Hankkeen aikana kehitetään digitaalisten palveluiden lisäksi Ohjaamosta saatavaa sosiaalisen isännöinnin ja tuetun asumisen palveluita alle 30-vuotiaille yhteistyössä aikuissosiaalityön ja Ohjaamo Olkkarissa toimivien lastensuojelun toimijoiden kanssa. Hankkeen osatoteuttajana on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.

Klo 11.15–12.15 lounastauko

Klo 12.15 Kokemuksia pienten kuntien yhteisistä hankkeista - Miksi yhteistyö kannattaa ja mihin nuorisotyön haasteisiin voidaan vastata yhdessä?

Virpi Tuovinen, vapaa-aikasihteeri, Puumalan kunta ja #DINO-hankkeen nuoriso-ohjaaja Henna Immonen.
Eteläsavolaiset pienet kunnat Puumala, Juva ja Rantasalmi aloittivat vuonna 2019 yhteisen kolmevuotisen nuorisotyön alueellisen kehittämishankkeen liikkuvaan nuorisotyöhön. Kesäauto-hanke on toiminut kesät 2019–2021 ja nyt on yhteenvedon aika.

Toinen Juvan ja Puumalan kuntien yhteinen kehittämishanke on #DINO-hanke digitaalisen nuorisotyön kehittämishanke ajalle 2021–2023. Keskiössä ovat nuorten tarpeet sekä uusien digitaalisten menetelmien ja toimintatapojen kokeilu, opettaminen ja vakiinnuttaminen.  Molempiin hankkeisiin on 90 % hankerahoituksen myöntänyt Itä-Suomen aluehallintovirasto nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämisen määrärahoista.

5 min. tauko

Klo 13.15 NUPS-nuorisotyön perussuunnitelma ja -prosessi -  Mistä on kysymys? Mitä hyötyä oman kunnan nuorisotyön kuvaamisesta ja sanoittamisesta on?

Omista NUPS-prosesseistaan kertovat nuorisopalvelupäällikkö Mika Nieminen Limingasta ja nuoriso-ohjaaja Samuli Tikkanen Oulaisista.

Klo 14.15 Ajankohtaisia asioita ja kuulumisia

Klo 15.00 Kiitos ja hei!

Palaa takaisin