Arviointi ja Logbook

Logbook
Muokattu:
15.9.2019

Kansio sisältää Logbookiin ja sen käyttöön liittyvää materiaalia, kuten käyttäjäoppaan.

Arviointi ja Logbook -verkostotapaaminen Hyvinkäällä 2.–3.10.2018
Muokattu:
24.10.2018

Kansio sisältää Hyvinkäällä 2.–3.10.2018 järjestettyyn verkostotapaamiseen liittyvää materiaalia.

ARVIOINTI/AUDITOINTIMATERIAALI
Muokattu:
1.5.2018

Tästä kansiosta  löytyvät LAATUA NUORISOTYÖHÖN -hankkeen uusi (2015)  julkaisu Laatua! Tuloksia! Katsaus nuorisotyön arviointiin, uusi alueellisen nuorisotyön kriteeristö, kriteeristön raportointilomake ja saate uuden kriteeristön käyttöönottoon. Kansiosta löytyy muös Nuorisotyön arviointi -julkaisu (2009), aiemmat kriteeristöt ja lomakkeet