Kanuuna luopuu Logbookista

Lähettänyt nuorisokanuunaV2 To, 11/14/2019 - 17:01

Kanuuna luopuu Logbookista tämän vuoden lopussa eikä tue sen käyttöä enää 31. joulukuuta jälkeen. Sen sijaan Kanuuna on hakenut rahoitusta korvaavan järjestelmän kehittämiseen. Jos rahoitus myönnetään, on suomalaisen nuorisotyön tarpeisiin räätälöity, uusi tilastointijärjestelmä käytettävissä jo ensi vuoden alkupuolella.

Kerroimme jo aiemmin syksyllä Kanuuna uutisissa muuttuneesta tilanteesta Logbookin ympärillä. Silloin meillä oli valitettavan vähän tietoa tarjolla.

Taustaa

Kehitystyö syksystä 2016 syksyyn 2019

The Logbookin taustalla on Erasmus+ strateginen kumppanuus -projekti tammi–joulukuussa 2015–2016. Projektin tavoitteena oli kehittää ja testata kansainvälistä nuorisotyön dokumentointijärjestelmää pohjautuen KEKS:n Loggbokeniin.

Kanuuna pilotoi syksystä 2016 kevääseen 2017 ruotsalaisen nuorisoalanjärjestö KEKS:n hallinnoimaa The Logbook -dokumentointijärjestelmää Oulussa, Lappeenrannassa, Taipalsaaressa, Helsingissä ja Tampereella.

Pilotoinnista saatujen kokemusten pohjalta Logbook-dokumentointijärjestelmän käyttöönotosta ja koulutuksesta tuli yksi Kanuunan osaamiskeskustehtävistä 2018–2019.

Kanuuna ja KEKS allekirjoittivat sopimuksen strategisesta kumppanuudesta helmikuussa 2018. Sopimus mahdollisti kaikille suomalaisille kunnille mahdollisuuden ottaa Logbook käyttöön nuorisopalveluissaan.

Tilanne muuttuu syksyllä 2019

Syksyllä 2019 Kanuuna sai KEKS:ltä uuden sopimuksen ja hinnoitteluperusteet vuodelle 2020 Logbookin käytöstä. Sopimusmallissa Kanuunalle osoitettiin rooliksi koordinaattori (aiemmassa sopimuksessa strateginen kumppani) ja kunnille KEKS:n jäseneksi tai partneriksi sitoutuminen. Kustannukset uusissa sopimuksissa kasvaisivat Suomen osalta moninkertaisiksi laskentatavasta riippuen. Suurimmalle osalle kunnista hinta olisi kynnyskysymys.  Samaan aikaan selvisi, että Kanuunan Logbookiin toivomia, pääosin raportoinnin osalta erittäin oleellisia parannuksia, ei tulla tekemään ainakaan lähimmän vuoden aikana. Lisäksi Kanuunan osaamiskeskustehtävä Logbookin osalta päättyy vuoden 2019 lopussa. Vaikka uudet osaamiskeskukset tehtävineen ovat vielä päättämättä, on perusteltua ennakoida, ettei ministeriö tule rahoittamaan KEKS:n Kanuunalle ehdottamasta koordinaatiotehtävästä koituvia kuluja, joita aiheutuisi mm. Logbook-tukihenkilöiden palkkauksesta.

Tarvitaan uusi dokumentointijärjestelmä suomalaisen nuorisotyön kehittämiseen

Näkemyksemme mukaan paras malli, tulevaisuutta ajatellen, on kansallinen, yhdessä kunnallisen nuorisotyön kentän kanssa kehitettävä, suomalaiseen nuorisotyöhön ja lainsäädäntöön sopivan dokumentointijärjestelmän kehittäminen. Järjestelmän jatkokehittäminen tulee olla suomalaisella kunnallisella nuorisotyöllä, kustannusten täytyy olla kohtuullisia ja ennustettavia, järjestelmän tulee olla käyttäjälleen maksuton (tai erittäin edullinen) ja järjestelmän tulee olla yhteensopiva / hyödynnettävissä nuorisotyön muiden tiedontuotannon järjestelmien kanssa.

Kanuuna on hakenut rahoitusta uuden dokumentointijärjestelmän kehittämiseen. Kansallinen kilpailutus käynnistynee vielä marraskuun aikana ja järjestelmän kehitystyö alkaa jo tämän vuoden puolella. Kilpailutuksessa kiinnitetään huomiota siihen, että tietojen syöttämisen osio valmistuu nopeutetulla aikataululla, jonka jälkeen painopistettä siirretään raportointiin ja toiminnallisuuksien kehittämiseen. Tavoitteena on, että tiedonkeräämiseen tarvittava perusversio on käytössä mahdollisimman pian vuoden 2020 alkupuolella. Tämän jälkeen alkaa työkalun kehittäminen käyttäjien ja yhteistyötahojen toiveiden mukaisesti. Aikataulu tarkennetaan kilpailutuksen jälkeen, kun toimittaja on selvillä.

Logbookin hyvät ominaisuudet ja toiminnallisuudet tulevat uuteen järjestelmään ja uudella järjestelmällä kerätään samaa tietoa kuin Logbookilla on kerätty. Kaikkiaan uusi järjestelmä näyttäytyy käyttäjälleen hyvin Logbookin kaltaisena. Erot järjestelmien välillä tulevat pääosin olemaan parannuksia Logbookissa ilmenneisiin haasteisiin ja ongelmiin, kuten raportointiin, rajapintoihin ja käyttäjähallinnointiin.

Kanuuna ei tue Logbookia enää 31.12.2019 jälkeen

Kanuuna ei tue Logbookin käyttöä enää 31.12.2019 jälkeen. Jos kunta haluaa, se voi liittyä KEKS:n jäseneksi ja saada siten Logbookin käyttöönsä. Sopimuspohja ja hinnasto löytyvät Kanuunan sivuilta materiaalipankista. KEKS:n yhteystiedot löytyvät ko. järjestön omilta nettisivuilta osoitteesta www.keks.se. Kanuunan suunnittelija ottaa yhteyttä jokaiseen Logbookia tällä hetkellä käyttävään kuntaan lähettämällä tämän saman tiedotteen kuntiin myös sähköpostitse.

Miten toimitaan jo kirjatun tiedon osalta?

Jokainen kunta ottaa omat Logbookin tallentamansa tiedot itselleen vuoden lopussa. Ohje raporttien / tietovarannon lataamiseen on Kanuunan nettisivuilla (pdf). Apua saa tarvittaessa Kanuunan suunnittelija Jani Hoviarolta (etunimi.sukunimi@lahti.fi, p. 044 482 6310).

Miten toimimme vuoden alussa?

Tietojen keräämisen tueksi (jatkuvuuden takaamiseksi) tehdään tarvittaessa väliaikainen ratkaisu, jotta katkosta ei pääsisi syntymään. Kanuuna toimittaa uutiskirjeen ja verkkosivujen kautta ohjeet väliaikaisten verkkolomakkeiden käyttöönotosta joulukuun aikana. Verkkolomakkeilla kerätään samaa tietoa, kuin Logbookillakin on kerätty. Lomakkeita käytetään uuden järjestelmän tiedonkeräysosion valmistumiseen saakka.  

Haluatko olla mukana uuden järjestelmän kehittämisessä?

Hankkeella on ohjausryhmä, jossa on edustukset Kanuunan henkilökunnasta, Kanuunan ohjausryhmästä, AVI:n tilastotiimistä, dokumentointijärjestelmän mentoriryhmästä ja Kanuunan Digiryhmä. Asiantuntijana käytetään tarvittaessa Verkeä, muita nuorisoalan eri toimijoita ja edustajia Kanuunan eri temaattisista kehittämisverkostoista. Edustajat tiedottavat omaa kohderyhmäänsä. Ohjausryhmä saa kehittämisvaiheesta riippuen sovitusti viikoittain tai kuukausittain raportin etenemisestä ja Kanuunan ohjausryhmälle etenemistä esitellään jokaisen ohjausryhmän tapaamisen yhteydessä sekä lisäksi tarvittaessa. Rahoittajalle raportoidaan sovitusti. Tärkeimmälle kohderyhmälle, eli kuntien järjestelmää käyttäville nuorisopalveluille tiedotetaan säännöllisesti kaksi kertaa kuukaudessa ilmestyvässä Kanuuna uutiset -uutiskirjeessä.

Tärkeänä uuden järjestelmän kehittäjä toimii Kanuunan dokumentointijärjestelmän mentoriverkosto, jossa on tällä hetkellä 36 nuorisotyöntekijää eri puolilta Suomea. Mukaan mahtuu vielä, ja jos haluat osallistua uuden kehittämisen, ota yhteyttä Jani Hoviaroon.

Lisätietoja

Suvi Lappalainen
verkostopäällikkö
Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
p. 050 383 6453
etunimi.sukunimi@lahti.fi

Palaa takaisin