Arviointi ja dokumentointi

Etelä-Karjalan 2020 päivittämät kriteeristöt
Muokattu:
23.9.2021
Pääkaupunkiseudun 2018–2019 päivittämät kriteeristöt
Muokattu:
13.9.2021
Dokumentointi, Lokikirja
Muokattu:
27.5.2021

Kansio sisältää nuorisotyön dokumentointiin, kuten sähköiseen kirjaamislomakkeeseen eli Lokikirjaan, liittyvää aineistoa. Lomake otettiin käyttöön 1.1.2020 ja se korvaa toistaiseksi Logbookin.

21.1.2021 Arviointiverkoston verkkokokoontuminen
Muokattu:
28.1.2021

Arin esitys löytyy täältä

Logbook
Muokattu:
2.6.2020

Kansio sisältää Logbookiin ja sen käyttöön liittyvää materiaalia, kuten käyttäjäoppaan.

KEKS:n sopimuspohja ja hinnasto
Muokattu:
14.11.2019

Kanuuna ei tue Logbookin käyttöä enää 31.12.2019 jälkeen. Jos kunta haluaa, se voi liittyä KEKS:n jäseneksi ja saada Logbookin käyttöönsä. Sopimuspohja ja hinnasto ovat tässä kansiossa.

Arviointi ja Logbook -verkostotapaaminen Tampereella 3.–4.10.2019
Muokattu:
21.10.2019

Kansio sisältää Tampereella 3.–4.10.2019 järjestettyyn verkostotapaamiseen liittyvää materiaalia.

Arviointi ja Logbook -verkostotapaaminen Hyvinkäällä 2.–3.10.2018
Muokattu:
24.10.2018

Kansio sisältää Hyvinkäällä 2.–3.10.2018 järjestettyyn verkostotapaamiseen liittyvää materiaalia.

ARVIOINTI/AUDITOINTIMATERIAALI
Muokattu:
1.5.2018

Tästä kansiosta  löytyvät LAATUA NUORISOTYÖHÖN -hankkeen uusi (2015)  julkaisu Laatua! Tuloksia! Katsaus nuorisotyön arviointiin, uusi alueellisen nuorisotyön kriteeristö, kriteeristön raportointilomake ja saate uuden kriteeristön käyttöönottoon. Kansiosta löytyy muös Nuorisotyön arviointi -julkaisu (2009), aiemmat kriteeristöt ja lomakkeet

Kuopio 10.-11.11.2017
Muokattu:
11.11.2017

Tästä kansiosta löytyy Kuopion verkostotapaamisen materiaalia

Nuorisotyön itsearviointi- ja auditointimalli pähkinänkuoressa -diat
Muokattu:
7.2.2017

Tässä kansiossa on Kanuunan arviointi/auditointiverkoston nuorisotyöntekijöiden toteuttamat diat arviointi/auditointimallista. Tilat/toiminnat jotka on arvioitu mallilla voivat käyttää laatuarviointimerkkiä.

Auditointiverkosto Kokkolassa 11.-12.10.2016
Muokattu:
12.10.2016

Tähän kansioon päivittyy tietoa auditointiverkoston tapaamisesta Kokkolassa

Tunnusluvut
Muokattu:
18.11.2015

Tästä kansiosta löydät Kanuunan tunnusluvut 2014 ja 2015  pdf-muodossa 

 

Kansiosta löytyvät myös  Kanuunan tunnuslukupohja (excel), ohje tunnuslukujen keräämiseen ja word-pohja, johon voi tarvittaessa sanoin tarkentaa tunnuslukupohjan lukuja.

Auditointi-verkosto LAHTI 27.-28.10.2015
Muokattu:
28.10.2015

Tähän kansioon tulee materiaalia auditointi-verkoston Lahden 2015 tapaamisesta.

Maaseudun nuorisotalot. Opinnäytetyö
Muokattu:
30.9.2015

Kansiossa on Riina Haapakosken opinnäytetyö Maaseudun nuorisotalot. Ominaisuuksia ja mahdollisuuksia itäisellä Uudellamaalla.

Lappeenranta (Nuorisotyön laadun kehittäminen -hankkeen materiaalia)
Muokattu:
11.11.2014

Tämä kansio sisältää Lappeenrannan kaupungin hallinnoiman Nuorisotyön laadun kehittämishankkeen tuottamaa materiaalia.

Arviointikriteeristöön tutustuminen kannattaa aloittaa lukemalla ensin saate arviointikriteeristöön tutustumiselle. Kommentoi Taijalle 16.4. mennessä.

HUOM! HANKKEEN TUOTTAMA JULKAISU LÖYTYY ARVIOINTI/AUDITOINTIMATERIAALI -KANSIOSTA

Vaasa 28.-29.10.2014. Auditointiverkoston koulutuspäivät
Muokattu:
29.10.2014

Tästä kansiosta löydät Vaasan koulutuspäivien materiaalia

Youth & Policy. No. 112 April 2014
Muokattu:
1.5.2014

Kansiossa on Youth & Policy, no. 112, April 2014. Julkaisun ensimmäisenä artikkelina on Tomi Kiilakosken  ja Torbjörn Forkbyn  tekemä vertaileva analyysi nuorisotaloista Suomessa ja Ruotsissa.

Nuorisotyön arviointi -kehittämisajatuksia. Lasse Siurala
Muokattu:
1.4.2014

”Nykyään tiedon ja kunnollisen arvioinnin puute estää nuorisotoimialaa osoittamasta sen vaikuttavuutta” Working with young people: The value of youth work in EU, European Commission/Youth, Brussels, 2014